K A I R O S L O G I C
Är er Supply Chain redo för 2021?

Norden-baserade teknikgrossisten Ahlsell använder Kairos Logic för att vinna effektiviseringar inom både tid och arbetsinsats, genom att välja den mest lämpade leverantören av kontextuell intelligens inom supply chain.