K A I R O S L O G I C
Optimera ert WMS

Vårt insticksprogram tar era plockrundor till nästa nivå

WMS har inneburit stora effektiviseringar för de flesta lagerverksamheter. Nu tar vi det ett steg längre, då vi med ett enkelt tillägg optimerar era plockrundor med hjälp av artificiell Inteligens (AI).

Optimera ert WMS

Med Kairos Logic blir ni bättre rustade
för att möta kundernas behov

Kairos Logic

Kostnadseffektiv implementering

Vårt insticksprogram kopplas på ert befintliga WMS/ERP (oavsett leverantör) och alla nödvändiga kopplingar sköts av oss. Invanda gränssnitt och arbetsflöden påverkas inte

Kairos Logic

Smartare plockrundor ger direkt resultat

Med vårt insticksprogram säkerställer ni att varje plockrunda utförs snabbare, på kortare distanser, vilket ger en effektivare resursanvändning redan från start

Kairos Logic

Effektivitet = Lönsamhet

Med effektivare plockrundor följer minskad stress, reducerad energikonsumtion samt lägre slitage. Men framförallt: ni kan i högre utsträckning säkra att kunden får rätt saker i rätt tid.

Slutför 6 plockrundor på samma tid som ni idag gör 5!

Den optimering som (eventuellt) görs idag via ert WMS utgår oftast från en strategi som bygger på den traditionella S-rundan. Men den är svår att anpassa och effektivisera för varje plockrunda
 
Vårt insticksprogram gör att plockrundorna blir smartare, då vår AI hittar den kortaste och snabbaste vägen genom lagret för varje enskild order/batch. 
Utan Kairos Logic
745,8 m (order lines 23)
Med Kairos Logic
613,1 m (-132,7 m)
En effektivisering på +18%
Kort sagt: Med Kairos Logic blir ni mer effektiva och lönsamma, helt utan att först behöva genomlida någon kostsam och tidskrävande systemimplementering.
 
 

Få smartare plockrundor med tre enkla steg:

Gör en testperiod

Genom en proof of concept kan vi bevisa att vårt insticksprogram fungerar och ger resultat på ert lager, utifrån era förutsättningar.

Vi pluggar in

Vi kopplar in vår algoritm i ert befintliga WMS, och med hjälp av en digital spegelbild av ert lager optimeras alla plockrundor i realtid.

Ni ser resultat

- Kortare distanser och snabbare plockrundor
- Ökad produktivitet och effektivitet
- Högre leveransprecision och lönsamhet

Kontakta oss!

Kairos Logic AB

Tel: +46 703177662
E-post: info@kairoslogic.se

Scheelevägen 15 , Ideon Alpha 3
22363 Lund
Sverige