K A I R O S L O G I C

Så fungerar insticksprogrammet - i er process

Ordermottagning

Ert WMS genererar en plockorder

Insticksprogrammet räknar ut den mest effektiva plockrundan

Plockaren får en optimerad plocklista att följa

Ni blir effektivare

Samma, fast annorlunda
Med hjälp av artificiell intelligens (AI) räknar insticksprogrammet ut den mest effektiva plockordningen för varje enskild order/batch. Det enda de på golvet behöver göra är att följa de nya, optimerade rutterna. I övrigt sker inga förändringar gällande gränssnitt eller arbetsflöden.
"Fast vårt WMS tillhandahåller redan plockoptimering..."
I dagsläget erbjuder många WMS redan ett mått av effektivisering, med en sorts statisk universalstrategi, baserat på den traditionella S-rundan. Men denna optimering tar ingen särskild hänsyn till plockrundornas unika variationer, och lämnar därför utrymme till ytterligare effektivisering.
 
 
Utan Kairos Logic
745,8 m (order lines 23)
Med Kairos Logic
613,1 m (-132,7 m)
En effektivisering på +18%
Med vårt insticksprogram får ni den mest effektiva plockrundan, varje gång, vilket i slutändan resulterar i högre leveransprecision och lönsamhet.

 

Med AI tar vi era plockrundor till nästa nivå
Du har kanske hört talas om det klassiska ”The traveling salesman problem”, som handlar om hur man beräknar den mest tidseffektiva rutten mellan ett antal städer. Samma princip och frågeställning går även att applicera på lagret, där städerna byts ut mot rader på plocklistor och artiklar i hyllor.
 
Vårt insticksprogram använder artificiell intelligens (AI) , alltså algoritmer i kombination med dynamiskt lärande, för att kalkylera den kortaste och snabbaste vägen mellan artiklar på en plocklista. Genom att applicera detta på varje plockorder, i realtid, kan stora tidsbesparingar göras, med minskat slitage på både anställda och utrustning som en positiv följdeffekt.
 
Algoritmer kan arbeta jämsides med människor för att förenkla långsamma och arbetsintensiva uppgifter, och därigenom bidrar de till en mer kostnadseffektiv process. Företag som kan se betydelsen av AI är de som kommer att bli ledande under nästa decennium.”

 

LIJO GEORGE
Grundare och VD för Kairos Logic

Kontakta oss!

Kairos Logic AB

Tel: +46 703177662
E-post: info@kairoslogic.se

Scheelevägen 15 , Ideon Alpha 3
22363 Lund
Sverige