K A I R O S L O G I C
AI + Supply chain = Sant!
AI och Supply Chain = Sant!

Vid nämnandet av artificiell intelligens, eller kort och gott AI, är det många som kommer att tänka på science fiction och självmedvetna robotar. Det är naturligtvis oerhört svårt att sia om hur teknologin kommer att utvecklas i framtiden, men följande kan vi åtminstone konstatera med relativ säkerhet: Trots att framstegen inom fältet avlöser varandra i