K A I R O S L O G I C

Snusförnuftig lageroptimering (och 4 konkreta råd)

Lageroptimering

Ett par extra steg per plockrunda kan tyckas obetydligt, men kan resultera i många onödiga kilometer och timmar utslaget över ett år. Detta påverkar så klart sådana viktiga parametrar som er leveransprecision, kundnöjdhet och i slutändan även er vinst.

Att optimera lagret bör inte vara något avgränsat projekt, utan snarare en fortlöpande strävan – en ambition att ständigt förbättra och effektivisera. Men det behöver inte alltid innefatta stora och kostsamma insatser, utan även med relativt små medel kan märkbara resultat uppnås.

Här nedan följer fyra (snus)förnuftiga råd som vi tycker att ni bör ta i beaktning. Några av dem kan vid första anblick verka nästintill banala, men innan ni dömer ut dem, ta en funderare kring de där onödiga extra stegen och vad som eventuellt kan orsaka dem…

1. Ordning och reda

Att ha ett välorganiserat och rent lager kan tyckas som en självklarhet, och är förmodligen något som de flesta lagerchefer skulle skriva under på. Men det är långt ifrån alla som lever som de lär.

Sådana enkla insatser som smidig tillgång till verktyg och städmaterial, väldefinierade ansvarsområden för renlighet och underhåll, samt tydliga riktlinjer och standarder (som upprätthålls och efterlevs), kan ha en märkbart positiv inverkan på effektiviteten.

Lageroptimering

Att avsätta tid för städning och underhåll kan verka kontraproduktivt under perioder av hög belastning, men finns rutinerna redan på plats kräver det inte så stor tidsåtgång och det kommer definitivt att vara värt det i ett längre perspektiv.

Korrekt, logisk och lättläst märkning av gångar, hyllplan och pallplatser, är också en förutsättning för ett välfungerande lager. Detta underlättar inte bara översikt och spårbarhet, utan även upplärning av ny eller tillfällig personal – ju mindre förkunskap som krävs för att hitta rätt, desto bättre.

Det är även oerhört viktigt att lagret inte någonsin blir helt fullt. En bra tumregel är att aldrig överskrida ca 85% kapacitet, för att minimera risken för stockningar och bibehålla ett mått av flexibilitet. Här finns flera bra tips för optimalt nyttjande av lagerutrymmet.

2. Prioritera säkerheten

Att ha ändamålsenliga arbetsverktyg, tydliga säkerhetsföreskrifter, välgenomtänkta beredskapsplaner samt lättillgänglig och korrekt nödutrustning (såsom brandsläckare och första-hjälpen-kit) kan likaså låta som en självklarhet. Men dessvärre är det många som endast investerar den tid och de resurser som krävs för att uppfylla lagstadgat minimikrav.

Att prioritera säkerheten har inte bara uppenbart positiva effekter vad gäller personalens hälsa, moral och produktivitet, det är dessutom oumbärligt när det kommer till att förekomma driftstörningar till följd av tillbud och olyckor, samt minimera negativ inverkan ifall de trots allt inträffar.

Lageroptimering

Avsätt tid till att utföra löpande risk- och arbetsmiljöanalyser, och följ upp med konkreta åtgärder.

3. 80/20-regeln och ABC-analys

Förenklat kan 80/20-regeln förklaras som: 20% av orsakerna står för 80% av verkan. De exakta siffrorna varierar självklart, men grundprincipen har visat sig vara sann gång på gång i över hundra års tid, oavsett vilken verksamhet eller aktivitet som undersökts.

Denna princip kan och bör även appliceras för att analysera er lagerverksamhet. Förmodligen är det en relativt liten andel (ca 20%) av era lagerhållna artiklar som står för den största delen (ca 80%) av omsättningen. Men vet ni vilka dessa artiklar är, har de korrekt allokerat lagerutrymme och är de optimalt placerade?

För att hjälpa till att besvara dessa frågor kan det vara läge att utföra en ABC-analys, där artiklarna delas in i A-, B- och C-kategorier, exempelvis baserat på omsättningshastighet, volymvärde eller dylika mätpunkter. Här är ett enkelt exempel på hur ni kan göra en sådan.

Lageroptimering

4. Layout

Denna åtgärd är inte lika lätt att implementera som de föregående, men ifall möjligheten presenterar sig kan det vara värt att överväga en ny layout och hyllplacering, istället för den klassiska, med parallella gångar i rader som utgår från en vinkelrät genomfartspassage.

Forskning har visat att det finns mycket att vinna gällande plockrutternas längd och restid, genom att organisera hyllor och gångar på ett mer uppfinningsrikt sätt. För lite inspiration, kolla på den här idén, av den amerikanska forskaren Stephen Gue.

Slutsats

Att hålla lagret rent, säkert och välorganiserat är fundamentalt för en effektiv, strömlinjeformad verksamhet. Men det är lättare sagt än gjort, och det förutsätter aktiva och kontinuerliga insatser. Det kan i vissa fall krävas uppfinningsrikedom och nytänkande, men i de flesta fall räcker små och mer alldagliga medel långt.

Det viktigaste av allt är att aldrig stagnera, utan att ständigt fundera kring hur ni kan effektivisera ytterligare. Exempelvis: bara för att ni spikade rutiner för renlighet och underhåll för ett antal år sedan, behöver det inte betyda att de fortfarande är optimala för rådande omständigheter.

Lageroptimering

Related Post

Leave a Comment