K A I R O S L O G I C

Är er Supply Chain redo för 2021?

2020 börjar lida mot sitt slut och för de flesta av oss har det varit ett mycket tufft och utmanande år, på ett sätt som få hade kunnat förutse. Men i och med utvecklandet av Covid-vaccinet ser det nu ut som att det äntligen finns ett ljus i tunneln, och att vi kan förvänta oss en tydlig vändpunkt någon gång under nästa år.

Men är ni rätt positionerade för att dra full nytta av situationen, när vändningen kommer? Är er Supply Chain så väloljad som den kan vara, eller finns det sårbarheter och flaskhalsar som kanske till och med har förvärrats under de rådande omständigheterna?

Inom industri, handel och distribution finns det stora vinningar att göra inom framförallt lagerhållning och dit hörande processer, även om de inte alltid är direkt uppenbara. Många har säkerligen investerat i ett WMS som erbjuder ett visst mått av effektivisering, men de följer ändå oftast en traditionell modell vad gäller själva arbetsgången, exempelvis med S-formade plockrundor.

Kairos Logic erbjuder här ett mycket värdefullt komplement, med dynamisk optimering av plockrundor och orderprioritering med hjälp av artificiell intelligens. Tester och verkliga fallstudier visar att vår AI-lösning har potential att minska restiden med i genomsnitt 20-30% per plockrunda, vilket illustreras av animationen nedan:

Den lila linjen representerar en traditionell, S-formad plockrunda, medan den gröna visar en plockrunda optimerad med Kairos Logics AI-lösning.

Optimera det nya året

Möjligheterna till märkbara besparingar vad gäller både tid och arbetsinsats är uppenbara, men de potentiella positiva följdeffekterna, som exempelvis minskad stress och slitage (på både personal och utrustning), är minst lika viktiga att ta i beaktning. Genom en SaaS-baserad plugin-lösning kan algoritmen dessutom med enkelhet implementeras ovanpå valfritt, existerande WMS, utan nämnvärd påverkan på invanda gränssnitt och arbetsflöden. Optimeringen går att applicera, med goda resultat, på helt manuella lagerverksamheter liksom semi-automatiserade dito.

Så, låt inte lagret bli flaskhalsen som hindrar er från att dra full nytta av de möjligheter som 2021 utlovar, utan se till att förbereda och optimera redan nu – eller åtminstone efter välförtjänt jul- och nyårsledighet.

God jul och gott nytt år, önskar vi på Kairos Logic!

Related Post

Leave a Comment